Axencia galega de desenvolvemento rural
Ministerio de Agricultura, alumientación y medioambiente
Xunta de Galicia
Client 7
Feader: Europa inviste no rural